สอบเทียบเครื่องชั่ง

สอบเทียบเครื่องชั่ง ด้วยห้องปฏิติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

 
        สอบเทียบเครื่องชั่ง เป็นการหาค่าน้ำหนักที่เครื่องชั่งแสดงเปรียบเทียบกับน้ำหนักที่แท้จริงของลูกตุ้มมาตรฐาน ซึ่งผลที่ได้จากการสอบเทียบจะแสดงให้เห็นว่าเครื่องชั่งที่ใช้ยังมีคุณลักษณะด้านมาตรวิทยาตรงตามมาตรฐานมากน้อยเพียงใด ซึ่งทางบริษัทฯสามารถปรับแต่งเครื่องชั่งให้แสดงผลน้ำหนักได้ถูกต้องและอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เราให้บริการสอบเทียบเครื่องชั่ง ทั้งในและนอกสถานที่ เรามีความพร้อมในการปฏิบัติการสอบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเทียบและเจ้าหน้าที่ทุกท่านของบริษัทได้ผ่านการอบรมของสมาคมเทคโนโลยีไทย-ญิ่ปุ่น
 
 

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องชั่งบริษัทดิจิตอล คาลิเบรชั่น จำกัด

 
        เรามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ให้บริการ สอบเทียบเครื่องชั่ง ที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยผลการสอบเทียบที่มีความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามมาตรฐานและระบบบริหารงานที่พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 
 
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ในขอบข่ายการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเลคทรอนิคส์
 
บุคลากรที่ทำการสอบเทียบมีทักษะ ประสบการณ์และประวัติการฝึกอบรมอย่างสมบูรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
 
รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับงานสอบเทียบ โดยทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์
 
ใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานสูงสุด Class E2 ในการสอบเทียบ
 
มีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการและอุปกรณ์มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
 
ให้บริการสอบเทียบที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ภายใน 2 วัน ทำการสำหรับสอบเทียบภายใน 3 - 5 วันทำการ ทั้งกรณีสอบเทียบภายในและภายนอก
 
กรณีมีการสั่งซื้อเครื่องชั่งใหม่สามารถ สั่งซื้อกับบริษัทในเครือ และทำการสอบเทียบได้เลย ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาและการใช้จ่ายในการดำเนินการ
 
 
ขั้นตอนการส่งสอบเทียบ
 
        เมื่อท่านต้องการจะสอบเทียบเครื่องชั่ง ขั้นตอนในการส่งสอบเทียบก็ไม่ได้ยุ่งยากมา เพราะทางเรามีทั้งบริการสอบเทียบทั้งในและนอกสถานที่ โดยขั้นตอนหลักจะมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
 
        1. ตรวจสอบเครื่องชั่งที่ต้องการสอบเทียบ แล้วแจ้งข้อมูลให้แก้บริษัท เพื่อทำการเสนอราคาสอบเทียบ
 
        2. แจ้งยืนยันการสอบเทียบ พร้อมนัดวันเวลาในการส่งมอบอุปกรณ์เพื่อเข้ารับการสอบเทียบ หากเป็นการสอบเทียบนอกสถานที่ก็นัดวันเวลาสถานที่ที่พร้อมในการเข้าดำเนินการสอบเทียบ
 
        3. ดำเนินการสอบเทียบ จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ถ้าท่านทำการทวนสอบ บริษัทจะทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินสอบเทียบที่บริษัทของท่าน หากเป็นการสอบเทียบเครื่องใหม่ บริษัทจะสอบเทียบในห้องปฏิบัติการของบริษัท และนำส่งเครื่องให้ท่านต่อไป
 
        4. เมื่อการสอบเทียบเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะทำการส่งใบรับรองพร้อมกับเครื่องที่นำมาสอบเทียบให้ที่บริษัทของท่าน หากเป็นการสอบนอกสถานที่จะทำการจัดส่งใบรับรองผลให้ทางไปรษณีย์
 
 
การสอบกลับได้ของการวัด
 
        การสอบกลับได้ของการวัด เป็นการสอบเทียบเครื่องมือสืบทอดต่อๆ กันมา จากเครื่องมือวัดของเราย้อนกลับไปยังมาตรฐานสูงสุด แต่การสอบสืบทอดต่อกันเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของความสามารถในการสอบกลับได้ของการวัดเท่านั้น ความสามารถในการสอบกลับได้เป็นหน่วยวัดตามนิยาม SI คือจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงผู้ใช้งานการสอบกลับได้จึงต้องได้รับการถ่ายทอดจากทุกระระดับจนกว่าจะถึงผู้ใช้งาน
 
 
มาตรฐานการรับรอง
 
        เครื่องชั่งที่ผ่านการสอบเทียบจากบริษัท จะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์การสอบเทียบและห้องปฏิบัติการตรงตามมาตรฐาน เครื่องชั่งที่เราจัดจำหน่ายทุกเครื่องจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน และยังรับสอบเทียบเครื่องชั่งเก่าเพื่อให้เครื่องชั่งของท่านตรงตามมาตรฐาน
        บริษัทฯ มีประสบการณ์ทางด้านการสอบเทียบมายาวนาน ดังนั้นทางบริษัทสามารถช่วยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องชั่งให้กับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากคุณต้องทำการสอบเทียบเครื่องชั่งเราจะเป็นหนึ่งในทางเลือกของคุณ
 
 
 

 
 
 
 
ใบรับรองจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
 

 

 
 
 
 
 

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Warning: Fatal error 823 occurred at ¡.¤. 16 2024 3:35AM

D:\SOLARIS\DOMAINS\GMWEBSITE.COM\HTTPDOCS\WEBSITE\http://www.gmwebsite.com/Webboard/inc_Show_Webboard.asp, line 111